A több mint húszesztendős hazai hallgatói mozgalom a magyarországi civil szféra egyik legerősebb érdekérvényesítési képességű és a mai napig legdinamikusabban fejlődő szegmense, amely a két évtizedes tapasztalatait a magyar társadalom egésze számára átadja.

A felsőoktatás magyarországi tömegesedése nemcsak a hallgatói létszám általános bővülésével járt, hanem egyéb változásokkal is. Egyrészt olyan hallgatói csoportok (távoktatás, levelező képzés, kiegészítő alapképzés) megerősödésének lehettünk tanúi, amelyeknek nem elsődleges identitása a hallgatói lét. Másrészt olyan intézménytípusok (alapítványi, magán, egyházi) jelentek és erősödtek meg, amelyekben részben más szabályok vonatkoztak a hallgatókra. Elsősorban az ő képviseletükre alakult 2002-ben a Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója Egyesület (NAFIORE). A szervezet, amely a HÖOK - speciális, országos, a nem állami intézmények hallgatói képviseletét tömörítő - régiójának a nevét viseli, nem csak a miatt jött létre, mert az akkor hatályos felsőoktatási törvény egyes jogokat nem garantált ezen intézmények hallgatói számára, akik emiatt speciális figyelmet igényeltek. Nagyon fontos cél volt az is, hogy rendszeres képzésekkel, tréningekkel, szakmai felkészítésekkel biztosítsa ezen szervezetek munkájának eredményességét, s ez által a teljes hallgatói mozgalom erősebbé válását.

A NÁFIORE - a HÖOK mellett - együttműködik más szakmai és társadalmi szervezetekkel is. Rendszeresen képzéseket szervez a felsőoktatási intézmények hallgatói vezetőinek, különös tekintettel a nem állami intézményekből érkezők igényeire. Az egyesület együttműködik a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel is; ezeknek a képviselői is rendszeresen meghívást kaptak, kapnak az általa szervezett magyarországi rendezvényekre, képzésekre.

A NAFIORE kiemelten fontos feladatának tartja, hogy olyan képzéseket, felkészítéseket adjon a hallgatói képviselők számára - különös tekintettel a nem állami intézményekből érkezőkre -, amelyek képessé teszik őket arra, hogy dinamikusan és proaktívan alkalmazkodjanak a folyamatosan változó felsőoktatási környezethez, s hatékonyan képviseljék a hallgatók érdekeit. A szervezet fontos feladata emellett, hogy elősegítse stratégiai partnere, a HÖOK alkalmazkodását a megváltozó hallgatói igényekhez és elvárásokhoz, s hatékonyabbá tegye az országos hallgatói szervezet működését, országos érdekképviseleti tevékenységét.

©2018 by NÁFIORE