top of page

A több mint harmincesztendős hazai hallgatói mozgalom a magyarországi civil szféra egyik legerősebb érdekérvényesítési képességű és a mai napig legdinamikusabban fejlődő szegmense, amely a három évtizedes tapasztalatait a magyar társadalom egésze számára átadja.

A felsőoktatás magyarországi tömegesedése nemcsak a hallgatói létszám általános bővülésével járt, hanem egyéb változásokkal is. Egyrészt olyan hallgatói csoportok (távoktatás, levelező képzés, kiegészítő alapképzés) megerősödésének lehettünk tanúi, amelyeknek nem elsődleges identitása a hallgatói lét. Másrészt olyan intézménytípusok (alapítványi, magán, egyházi) jelentek és erősödtek meg, amelyekben részben más szabályok vonatkoztak a hallgatókra. Elsősorban az ő képviseletükre alakult 2002-ben a Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Egyesülete (NAFIORE). Szervezetünk nem csak amiatt jött létre, mert az akkor hatályos felsőoktatási törvény egyes jogokat nem garantált ezen intézmények hallgatói számára, akik emiatt speciális figyelmet igényeltek. Nagyon fontos cél volt az is, hogy rendszeres képzésekkel, tréningekkel, szakmai felkészítésekkel biztosítsa ezen szervezetek munkájának eredményességét, s ez által a teljes hallgatói mozgalom erősebbé válását.

 

A felsőoktatás jelenleg is zajló átalakításával a tevékenységi körünk fókuszában lévő alapítványi intézmények létszáma folyamatosan növekszik, amely új kihívások elé állítja egyesületünket. Ahogy a rendszerváltoztatást követően, a felsőoktatás tömegesedésével megjelenő alapítványi, magán és egyházi intézményekre más szabályok vonatkoztak, úgy a jelenleg zajló struktúraváltásban is új helyzetbe kerültek a hallgatók. Egyesületünkkel azon dolgozunk, hogy közösségünk közel húszéves tapasztalatára építve – az egyesület alapítói céljait szem előtt tartva –, minél szélesebb közeget tudjunk megszólítani a struktúraváltás folyamatában.

ules
bottom of page